Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

964 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


23 February 2011

Agjencia kundër Korrupsionit trajnon të gjithë zyrtarët kontaktues ( 130 zyrtar Kontaktuese) të Institucioneve të Republikës së Kosovës

Qëllimi I takimit ishte organizimi i procesit të deklarimit të rregullt vjetor I cili do të filloj në fillim të muajit mars.

  • Trajnimi ka zgjatë 4 ditë
  • Me datën 22.02.2011 trajnimi me zyrtarët kontaktues të Institucioneve Qendrore
  • Me datën 23.02.2011 trajnimi me zyrtarët kontaktues të Institucioneve të Pavaruara;
  • Me datën 24.02.2011 trajnimi me zyrtarët kontaktues të Komunave të Kosovës;
  • Me datën 25.02.2011 trajnimi me zyrtarët kontaktues të Ndërmarjeve Publike.

Kthehu tek lajmet tjera