Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

Kontakti | AKK

Kontakti

Zyra për komunikim me publikun


Telefoni:

+383 (0) 38 518-907 +383 (200) 10-716

Email: info@akk-ks.org

Divizioni i mbikqyrjes së deklarimit të pasurisë dhe dhuratave


Telefoni:

+383 (0) 38-518-912

Asistentja Ekzekutive e Drejtorit të Agjencisë kundër Korrupsion


Telefoni:

+383 (0) 38 518-980 - +383 (0) 38 518-933

Departamenti i Hetimeve


Telefoni:

+383 (0) 38-518-940 - +383 (0) 38-518-938

Departamenti i Parandalimit të Korrupsionit


Telefoni:

+383 (0) 38-518-964

Divizioni i parandalimit të konfliktit të Interesit


Telefoni:

+383 (0) 38-518-961 - +383 (0) 38-518-955

Divizioni i Administratës


Telefoni:

+383 (0) 38-518-406

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim


Telefoni:

Lindita Ademi Zyrtar i lartë ligjor - 038 518 949-10 722

Lindita.Ademi@rks-gov.net