Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

143 - Kendi_i_shtypit | AKK

Këndi i shtypit

Personat Kontaktues


Zyra për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median


+383 (0)38 518-907

+383 (0)38 200 10-716