Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54752 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


11 March 2022

PROCESU GODIŠNJE PRIJAVE IMOVINE BIĆE PODLOŽENI OKO 4737 VISOKIH JAVNIH ZVANIČNIKA

U drugoj nedelji redovnog godišnjeg prijavljivanja imovine, zahtevu za prijavu imovine su se odazvali preko 500 javnih zvaničnika, dok redovnoj godišnjoj prijavi imovine biće podloženi oko 4737 visokih javnih zvaničnika.

Priština, 11 mart 2022

Dana 01 marta 2022 je počeo proces redovne godišnje prijave imovine visokih javnih zvaničnika, gde svi visoki javni zvaničnici su obavezni prijaviti njihovu imovinu u Agenciji Protiv Korupcije od datuma 01 do 31 marta 2022. Prijava imovine će se sprovoditi u skladu sa Zakonom za Prijavu, Poreklo i Kontrolu Imovine Visokih Javnih Zvaničnika i Prijavu, Poreklo i Kontrolu Poklona, dok redovnoj godišnjoj prijavi imovine biće podloženi oko 4737 visokih javnih zvaničnika.

Direktor Agencije protiv Korupcije g. Yll Buleshkaj podseća sve subjekte koje prijavljuju da ne-prijavljivanje redovne godišnje imovine od strane javnih zvaničnika, u skladu sa zakonskim obavezama, obavezuje Agenciju protiv Korupcije da podnese krivičnu prijavu u skladu sa članom 430 Krivičnog Zakonika.

Redovne godišnja prijava imovine može se vršiti putem fizičke dostave u kancelarijama APK-a ili putem elektronske adrese u e-mail adresu [email protected]. Obrazci prijave imovine koji se dostavljaju u elektronskoj formi treba biti potpisani i skenirani od strane subjekata koji prijavljuju.

Za detaljnije informacije o subjektima koji prijavljuju i spiska zvaničnika koji su obavezni prijavitit imovinu, molimo Vas posetite službenu veb stranicu APK-a: https://www.akk-ks.org/.

Vrati se na ostale vesti