''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

1681 - Lajmet | AKK

Vesti


16 December 2020


[više]

15 December 2020


[više]

06 October 2020


[više]

14 September 2020
951 viših javnih zvaničnika će podlesti punoj kontroli imovine

 U skladu sa Zakonom br. 04/L-228 o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-050 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine ...
[više]

06 August 2020


[više]

08 July 2020


[više]

09 June 2020
Javno saopštenje

Agencija protiv korupcije obaveštava da krajnji rok za prijavljivanje imovine visokih javnih zvaničnika ističe 19. juna 2020. godine &...
[više]

09 June 2020
Objavljuje se vodič za odgovorne organe u sprečavanju sukoba interesa

Priština, 9. juna 2020. - Agencija protiv korupcije, u nastavku primene zakonskog okvira u oblasti sprečavanja sukoba interesa pri ...
[više]

02 June 2020
Agencija protiv Korupcije obaveštava da je rok za prijavljivanje imovine 19. juni 2020. Godine

02 jun 2020, Priština   U skladu sa Odlukom Vlade Republike Kosova br. 02/38 od 31.05.2020, radi olakšavanja mera nakon ...
[više]

31 March 2020
Agencija protiv korupcije objavljuje Godišnji izveštaj o radu za 2019. godinu

Priština, 31. mart 2020. –   Agencija protiv korupcije, u skladu sa članom 12. Zakona br. 03/ L-159 o Agenciji protiv korupcije, ...
[više]

17 March 2020
Saopštenje za javnost

Priština, 17. mart  2020. godine Na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/9, o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđ...
[više]

17 March 2020
Obaveštenje za media

Agencija protiv korupcije Priština, 16. mart 2020,   Na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/9, o preduzimanju dodatnih mera nakon ...
[više]

13 March 2020
Informacija za medije

Nastavlja se redovno godišnje prijavljivanje imovine visokih javnih zvaničnika Proces godišnjeg prijavljivanja imovine započet 1. ...
[više]

06 March 2020
Nastavlja se proces redovnih godišnjih prijavljivanja imovine visokih javnih službenika

  Šestog dana od početka redovnog godišnjeg postupka prijavljivanja imovine, 295 zvaničnika odgovorilo je na zahteve ...
[više]

05 March 2020


[više]

02 March 2020
Informacija za medije

Informacija za medije   Započinje proces redovnog godišnjeg prijavljivanja imovine visokih javnih zvaničnika Priština,&...
[više]

07 February 2020


[više]

23 January 2020


[više]

22 January 2020


[više]