Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

Kontakti | AKK

Kontakt

Kancelarija za saradnju i informacionu podršku


Telefonija:

+383 (0) 38 518-907 +383 (200) 10-716

Odjeljenje nadgledanja imovinske i podređene deklaracije


Telefonija:

+383 (0) 38-518-912

Izvršni pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije


Telefonija:

+383 (0) 38 518-980 - +383 (0) 38 518-933

Istražni Odjel


Telefonija:

+383 (0) 38-518-940 - +383 (0) 38-518-938

Odeljenje za prevenciju korupcije


Telefonija:

+383 (0) 38-518-964

Odeljenje za sprječavanje sukoba interesa


Telefonija:

+383 (0) 38-518-961 - +383 (0) 38-518-955

Odjeljenje za administraciju


Telefonija:

+383 (0) 38-518-406

Zyrtar përgjegjës për qasje në dokumente publike


Telefonija:

+383 38 518 869
Qendresa Berisha
Udhëheqëse e Divizionit për Hetime dhe Analiza

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim


Telefonija:

Lindita Ademi Zyrtar i lartë ligjor - 038 518 949-10 722