Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

954 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


22 November 2010

Agjencia kundër Korrupsionit do të jetë pjesë e grupit që do të vizitojnë, Zyren Qëndrore kundër Korupsionit në Varshavë të Polonisë

Sot prej dates 22 -26 nëntor tre zyrtarë të Agjencisë kundër Korrupsionit -së do të jenë pjesë e grupit që do të vizitojnë ,Zyren Qëndrore kundër Korupsionit në Varshavë të Polonisë,ky aktivitet u organizua dhe finansua nga Projekti I BE-së për Mbështetjen e Mekanizmave Anti-Korrupsion.

Ky udhëtim studimorë do të ketë për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe marjen e praktikave të mira.

Kthehu tek lajmet tjera