Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2966 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


27 December 2011

Vizita e gazetarëve nga Beogradi në AKK