photo

Mundësi punësimi

Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit është institucion publik i cili rekrutimin e stafit e bënë përmes konkurseve plotësisht transparente, të hapur dhe jo diskriminues. Kjo nënkupton se AKK u ofron mundësi të barabarta për punësim të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim përkatësie gjinore etnike dhe fetare. Më poshtë janë konkurset e mëparshme të cilët ishin të hapur dhe të publikuar edhe në gazetat ditore dhe në radiot lokale në gjuhën serbe.

 • Renditja përfundimtare të kandidatëve për postin menaxher i prokurimit

  18.12.2013

  Kandidatët nga lista e ngusht janë testuar më datën 13.12.2013 dhe janë renditur sipas cilësive të vlersuara sipas kritereve të përzgjehdur dhe miratuar më 17.12.2013

  Lexo më shumë
 • KONKURS

  25.11.2013

  Agjencia Kundër Korrupsionit: Kërkon të punësoj në Departamentin për Luftimin e Korrupsionit një - Zyrtar i Lartë për Hetime dhe Strategji

  Lexo më shumë
 • KONKURS

  19.11.2013

  Agjencia kundër Korrupsionit: Kërkon të punësoj në Zyrën e Drejtorit të AKK-së një Menaxher i Prokurimit:

  Lexo më shumë
 • Request for Expression of Interest

  08.11.2013

  Consulting Services: National Individual Consultant - Capacity Building for the Anti-Corruption Agency (“ACA”) Staff in Investigating Procurement Fraud and Corruption

  Lexo më shumë
 • REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE TË INTERVISTUAR PËR POSTIN - ZYRTAR I LARTË PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT NË PROKURIM PUBLIK

  25.09.2013

  Lexo më shumë
 • Rezultatet përfundimtare të kandidatëve të intervistuar për postin - Zyrtar i Lartë për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurim Publik

  25.09.2013

  Lexo më shumë
 • KONKURS

  12.09.2013

  Agjencia kundër Korrupsionit: Kërkon të punësoj në Zyrën e Drejtorit të AKK-së 1 (një) Menaxher i Prokurimit:

  Lexo më shumë
 • Konkurs

  11.09.2013

  Agjencia kundër Korrupsionit: Kërkon të punësoj në Zyrën e Drejtorit të AKK-së Titulli i vendit të punës: Menaxher i Prokurimit:

  Lexo më shumë
 • KONKURS

  04.09.2013

  Agjencia Kundër Korrupsionit: Kërkon të punësoj në Departamentin e Parandalimit 1 (Një) pozitë- Zyrtar i Lartë për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurimin Publik

  Lexo më shumë
 • REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE TË INTERVISTUAR PËR POSTIN - ZYRTAR I LARTË PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT NË PROKURIMIN PUBLIK ME NR. REFERENCËS ZYR1

  18.07.2013

  Lexo më shumë
Të gjitha
photo

Sė shpejti

189

Çmimi për Gazetari Kundër Korrupsionit 2011

Lexo më shumë
OSCE UNDP photo