Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2973 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


09 November 2012

Pamje gjatë vizitës së delegacionit të Komisionit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit nga Mali i zi në AKK