Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2963 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


05 January 2010

Vizita e studentëve te Venedikut në Agjencinë Kosovare Kundëkorrupsionit