Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2921 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


27 January 2009

Drejtori i AKK-se z Preteni ne debatin "Korrupsionit ne Kosove"