Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2773 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


03 March 2008

Drejtori i agjencionit z. Preteni takohet me kryeparlamentarin z.Krasniqi