Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2770 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


28 February 2008

Preteni ne Konferencen rajonale qe u mbajte ne Tirante te Shqpierise me temen “forcimi I bashkëpunimit ndërinstitucional për rritjen e kapaciteteve hulumtuese në kontrollin e deklarimit të pasurive dhe në parandalimin e