Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

990 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


18 January 2012

APK obustavlja dva slučaja navodnih sukoba interesa

Priština, 18 Januar 2012

APK je obustavila dva slučaja navodnih sukoba interesa , protiv dva viša javna zvaničnika na Kosovu, Blerim Kuqi, predsednik opštine Suva Reka i Fitim Shala, član Upravnog Odbora Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova.

Š;to se tiče slučaja g-din Kuqi, ovo je dokazano od zvaničnih informacija koje je Agencija dobila od strane Agencije za Registraciju Biznisa na Kosovu. Dakle, na osnovu ovih informacija, vršenje funkcije predsednika Opštine i vlasništvo nad privatnim biznisom ne predstavlja sukob interesa. Ovo prizilazi iz Zakona za Sprečavanje Sukoba Interesa tokom vršenja Javne Funkcije.

Dok što se tiče slučaja g-dina Fitim Shala, Agencija je donela odluku da obustavlja njegov slučaj za navodni sukob interesa, pošto je on 13.12.2011 dostavio službeni dokumenat iz Agencije za Registraciju Biznisa na Kosovu, koji dokazuje da je njegov privatni biznis”Ekspertiza Favan” ugašen.

U nastavku u formi PDF su odluke Agencije za ova dva javna zvaničnika.

Odluka za slučaj g-din Blerim Kuqi, Predsednik Opštine Suva Reka

Preuzmi datoteku u .PDFOdluka za slučaj g-din Fitim Shala, Član Upravnog Odbora Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Preuzmi datoteku u .PDF

Vrati se na ostale vesti