Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

873 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


03 September 2007

Kosovo uvećava napore u borbi protiv korupcije– OEBS i UNDP pružaju podršku

PRISHTINË/PRIŠTINA, 3. septembar 2007. godina – Agencija za borbu protiv korupcije na Kosovu, misija OEBS-a na Kosovu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) danas su otpočeli drugu fazu kampanje za informisanje javnosti o suzbijanju korupcije u javnom sektoru.

Svrha ove nove inicijative jeste da još više podstakne građane da prijavljuju radnje za koje se sumnja da su dela korupcije u javnom sektoru...

Vrati se na ostale vesti