''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

59924 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


10 December 2022

Na Svetski dan borbe protiv Korupcije Direktor Agencije za Sprečavanje Korupcije (ASK) Yll Buleshkaj, dočekao je na sastanak šefa Kancelarije UE-a/EUSR, amabasadora Tomas Szunyog

Tokom prezentacije rada ASK-a, Direktor Yll Buleshkaj, je rekao da tokom ove godine Agencija je imala dobar učinak i za jedanaest meseci je prevazišla broj razmatranih slučajeva uopšte, u poređenju sa godišnjim iznosima prethodnih godina, međutim, sa novim odgovornostima, nakon usvajanja novog zakonodavstva, potreba za novim i stručnim osobljem, dodatna finansijska i stručna sredstva i dalje ostaje stalni zahtev za podizanje učinka rada uopšte.

Na sastanku sa Ambasadorom Szunyog, Direktor ASK-a Yll Buleshkaj, je rekao da odgovornost, transparentnost i saradnja sa medijima i Ne-Vladinim organizacijama i dalje ostaju prioritet u sprečavanju korupcije i to samo tokom 2022. godine, zahvaljujući dobijenih informacija, u okviru mandata Agencije, pokrenuto je više od 30 slučajeva na razmatranje u saradnji sa nevladinim organizacijama i medijima. Dok, transparentnost i odgovornost treba biti prioritet javnih institucija o sprečavanju korupcije, rekao je Direktor APK-a, Yll Buleshkaj.

U okviru međusobne saradnje, ASK u saradnji sa Kancelarijom EU na Kosovu, lansiraće informativnu kampanju o sprečavanju korupcije koja ima za cilj da informiše građane o delokrugu Agencije i obuhvatiće informacije o zaštiti uzbunjivača, proces prijave imovine i sprečavanje sukoba interesa.

Na Svetski dan borbe protiv Korupcije, Šef Kancelarije UE-a/EUSR, je izrazio spremnost da nastavi da podržava sprovođenje mandata Agencije u borbi protiv korupcije.

Vrati se na ostale vesti