Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

59896 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


03 August 2022

“Na godišnjoj konferenciji Evropskog parlamenta mladih (EPM) sa temom „Uzbunjivači i zaštita uzbunjivača u skladu sa Direktivom EU“, direktor AKK Ill Buleškaj ohrabruje mlade ljude da se uključe u projekte zaštite uzbunjivača“

3. avgust 2022. Priština

Na poziv organizacije Evropskog parlamenta mladih (EPM) u okviru Regionalne antikorupcijske inicijative, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Yll Buleshkaj učestvovao je na otvaranju godišnje Evropske konferencije mladih za 2022.godinu, na sesiji “Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača u skladu sa Direktivom EU“. U svom obraćanju mladima, direktor APK-a Ylll Buleškaj podržao je inicijativu mladih da se bave temom kao što su uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača, dok je mlade pozvao da budu deo inicijative kroz projekte koji jačaju demokratiju na Kosovu.

Tokom razgovora sa mladima, direktor Buleškaj je takođe obavestio da će APK uskoro pokrenuti informativnu kampanju za zaštitu uzbunjivača, dok je omladinskim organizacijama koje učestvuju na ovom forumu ponudio punu saradnju.

Godišnja evropska konferencija mladih 2022, koja se održava u opštini Prizren, ima za cilj stvaranje jedinstvenog foruma za mlade Evropljane sa Kosova i iz cele Evrope, gde mogu da stvore mogućnosti za saradnju u jačanju civilnog društva na lokalnom nivou i stvaranju mogućnosti za saradnju u budućnosti.

Vrati se na ostale vesti