Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

59892 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


19 July 2022

Direktor Agencije protiv Korupcije, Yll Buleshkaj dočekao je na sastanak Ministarku Pravde Albulena Haxhiu

18. jul 2022. Priština

U okviru koordinacije međuinstitucionalnih aktivnosti, Direktor Agencije protiv Korupcije, Yll Buleshkaj danas je dočekao na sastanak Ministarku Pravde Albulena Haxhiu da razgovaraju o razjašnjenju delokruga APK-a postignutog Zakonom o Agenciji za sprečavanje korupcije i Zakonom o prijavljivanju imovine javnih zvaničnika. Ministarka Haxhiu je na sastanku, kao rukovodilac Ministarstva koja je sponzorisala osnovnu zakonsku regulativu APK-a, je pružila institucionalnu podršku za kompletiranje relevantnih podzakonskih akata za APK, kao i za podizanje profesionalnih kapaciteta APK-a. 


Direktor APK-a, Yll Buleshkaj rekao je da dopuna zakonodavstva i razrešenje mandata APK-a ojača rad agencije i u aspektu preduzimanja mera za sprečavanje korupcije, kao što su razmatranje zakonodavstva anti-korupcije i praćenje planova integriteta institucija. Buleshkaj dalje je rekao da APK je već započela postupak samoprocene potreba za dodatnim ljudskim i tehničkim resursima, kao i prilagođavanje organizacione strukture za uspešno sprovođenje svog institucionalnog mandata. Buleshkaj je rekao da računa na podršku Skupštine Kosova i Vlade da dodeli adekvatne resurse za APK, u skladu sa novim odgovornostima, bilo u vezi sa merama za sprečavanje korupcije, proverom i prijavljivanja imovine javnih zvaničnika unutar i van zemlje, zaštiti uzbunjivača i sprečavanju sukoba interesa.


Oba dva lidera institucija dogovorili su se o međusobnoj koordinaciji i saradnji bilo u izradi i usvajanju sekundarnog zakonodavstva, što efikasnijoj primeni novog zakonodavstva, ali i koordinaciji aktivnosti podizanja svesti u sprečavanju i borbi protiv korupcije na Kosovu. 

Vrati se na ostale vesti