Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

59846 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


14 June 2022

Agencija protiv Korupcije (APK) je objavila registrove prijava imovine za visoke javne zvaničnike za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o Prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih zvaničnika i prijavljivanju, poreklu i kontroli poklona Agencija protiv Korupcije je objavljivala danas registrove prijava imovine za visoke javne zvaničnike za 2021. godinu.

Da bi preuzeli spisak subjekata koju prijavljuju i regjistrove prijave imovine molimo Vas posetite web stranicu Agencije protiv Korupcije na ovoj adresi: https://www.akk-ks.org/.

Sutra, dana 15 juna 2022 godine, u 09:00 časova Agencija protiv Korupcije će organizovati žreb za punu kontrolu imovine za izbor 20% zvaničnika koji su subjekti prijavljivanja godišnje imovine i biće podleti punoj kontroli imovine. Dok, nakon završetka žrebanja i stvaranja spiska koji proizilazi iz žreba, APK će započeti punu kontrolu imovine, u skladu sa zakonima na snazi.

Da bi izbegli eventualne propuste tokom obrade podataka Agencija protiv Korupcije prethodne nedelje, preko tačaka kontakta, je prosledila subjektima koji prijavljuju registrove prijavljivanja imovine i već je primila ispravke od njih.

Iz opšteg broja visokih javnih zvaničnika koji su bili dužni prijaviti imovinu, 4684 visoki javni zvaničnici su vršili prijavu imovine u zakonskom roku, 50 zvaničnika su prijavili imovinu nakon zakonskog roka, dok 14 od njih nisu prijavili imovinu do sada.

Vrati se na ostale vesti