Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54793 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


27 April 2022

Agencija Protiv Korupcije razmatra međunarodne izveštaje o Kosovu za 2021. godinu

Direktor APK-a, Yll Buleshkaj: “Objavljene Izveštaje institucije Sjedinjenih Američkih Država, Evropske Unije i organizacije sa ugledom i međunarodnom ekspertizom u oblasti borbe protiv korupcije i transparentnosti služe kao vodič za orijentaciju APK-a u sprovođenju svog zakonskog mandata”.

Nakon objavljivanja izveštaja Stejt Departmenta Trezora u decembru 2021. godine, Izveštaja za Kosovo o Praksi Ljudskih Prava koji je izradila Kancelarija za Ljudska Prava i Rad Stejt Departmenta i izveštaja Freedom House o Kosovu, Agencija Protiv Korupcije (APK), razmatrala je segmente ovih izveštaja o aspektima koji se odnose na delokrug rada APK-a.
Na osnovu svog pravnog mandata, APK je razmatrala da li je neko od pojedinaca navedenih kao deo međunarodnog organizovanog kriminala sa sedištem na Kosovu koji je istaknut u izveštaju Stejt Depertmentu Trezora, ili je bio visoki zvaničnik na Kosovu, kako bi pokrenula proveru u skladu sa zakonom.
Dok, Izveštaj o Praksi na Kosovu o Ljudskim Pravima ističe mandat Agencije protiv Korupcije o suzbijanju korupcije i poveća transparentnost javnog sektora na visokom nivou, isti izveštaj potvrđuje zabrinutosti koje je APK godinama imala za ne kažnjenje zvaničnika koji su prekršili zakon.
Izveštaj Freedom House-a o Kosovu takođe je istakao zabrinutost APK-a o potrebi za boljom koordinacijom institucija sa mandatom za borbu protiv korupcije na Kosovu.
Direktor APK-a Yll Buleshkaj je naglasio da “Objavljene Izveštaje institucije Sjedinjenih Američkih Država, Evropske Unije i organizacije sa ugledom i međunarodnom ekspertizom u oblasti borbe protiv korupcije i transparentnosti služe kao vodič za orijentaciju APK-a u sprovođenju svog zakonskog mandata”.

Vrati se na ostale vesti