Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54779 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


06 April 2022

AGENCIJA PROTIV KORUPCIJE OBAVEŠTAVA JAVNOST O SVOJOJ ULOZI U VEZI SA NAVODIMA DA JE BILO NEPRAVILNOSTI U PROCESU ZAPOŠLJAVANJA U ENERGETSKOJ KORPORACIJI KOSOVA (EKK)

06 april 2022, Priština

Tokom jučerašnjeg dana, iz medijskog monitoringa, Agencija protiv Korupcije (APK) je obaveštena sa navodima da je bilo nepravilnosti u poslednjem procesu regrutovanja u Energetskoj Korporaciji Kosova (EKK). APK, takođe je primila i telefonske pozive i interese raznih pojedinaca u vezi sa ulogom koju APK može imati u postupanju za ove navode.

Shodno tome, u vezi sa ovom temom, APK obaveštava da:

Sprovođenje administrativnih istražnih postupaka u APK mogu se pokrenuti i prema službenoj dužnosti, zahtevima i prijavama zainteresovanih strana, dakle i u slučajevima kada se APK informiše iz medija.

Sprovođenje administrativnih istražnih postupka prestaje u slučajevima kada se o istoj temi vode krivične istrage od strane Policije Kosova ili Tužilaštva.

APK je nadležna institucija za tretiranje slučajeva navodnog sukoba interesa prema zakonu br. 06/L-011.

Dana 05. april 2022. godine Osnovno Tužilaštvo u Prištini, putem javnog obaveštenja potvrdio je da ovo tužilaštvo je pokrenulo istragu o istom slučaju.

Shodno tome, APK ne može preduzeti administrativne istražne postupke kada za isti slučaj su pokrenute istrage od strane Tužilaštva.

Dok, u vezi sa navodima o mogućem sukobu interesa u ovom procesu, APK je počela prikupljanje i obrađivanje relevantnih informacija obuhvatajući i kontakt sa odgovornim organom za sprečavanje sukova interesa u EEK-u.

 

Procedura za razmatranje sukoba interesa je poverljiva.

Vrati se na ostale vesti