Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54767 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


22 March 2022

OD UKUPNO 4737 VISOKIH JAVNIH FUNKCIONERA, 1581 (33,14%) VISOKIH JAVNIH FUNKCIONERA JE ODGOVORILO NA ZAKONSKU OBAVEZU ZA REDOVNO GODIŠNJE PRIJAVLJIVANJE IMOVINE.

22 mart 2022, Priština

U poslednjih deset dana redovnog godišnjeg prijavljivanja imovine, od ukupno 4737 visokih javnih funkcionera, na zakonsku obavezu za redovno godišnje prijavljivanje imovine, do danas je odgovorilo 1581 (33,14%) javnih funkcionera, od ukupnog broja funkcionera koji dužni su da prijave imovinu.

Direktor Agencije protiv Korupcije, Yll Buleškaj poziva sve visoke javne funkcionere da odgovore na zakonske obaveze za prijavu imovine, u suprotnom će Agencija za borbu protiv korupcije podneti krivičnu prijavu u skladu sa članom 430. Krivičnog zakonika.

Redovno godišnje prijavljivanje imovine počelo je 1. marta i završiće se 31. marta 2022. godine, dok javni zvaničnici mogu prijaviti svoju imovinu putem fizičke prezentacije u kancelariji APK-a ili putem imejl adrese [email protected] .net. Obrasci za prijavu imovine koji se šalju putem e-pošte moraju biti potpisani i skenirani od strane subjekata koji deklarišu.

Vrati se na ostale vesti