Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54627 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


01 July 2021

AKK organizon hedhjen e shortit për kontrollin e plotë të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik

Vrati se na ostale vesti