Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

1065 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


01 March 2013

APK i EULEX počinju sa emitovanjem TV spota u vezi sa prijavljivanjem imovine

Pristina, 01 mart 2013- Agencija za borbu protiv korupcije i EULEX počeli su sa emitovanjem TV spota u vezi sa godišnjim prijavljivanjem imovine koji treba da podnesu visoki javni zvaničnici. Ove prijave moraju da budu podnete u periodu od 1. do 31. marta ove godine.

Ovaj TV spot objašnjava kako zvaničnici mogu da dostave svoje prijave putem sajta Agencije za borbu protiv korupcije: www.akk-ks.org.

Neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovine predstavlja krivično delo koje može biti kažnjivo kaznom zatvora do pet godina.

Spot će biti emitovan na RTK-u, a takođe ga možete pogledati na:

Albanski:http://www.youtube.com/watch?v=TZLfk3GZvt4&list=UUxqi22Ew8nU-kpgFc5sk2w&index=2

Srpski: http://www.youtube.com/watch?v=TUIhkHnCnWE&feature=youtu.be

Vrati se na ostale vesti