''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

57 - Agjencia | AKK

Agencija

Kancelarija za saradnju i informacionu podršku


Telefonija:

+383 (0) 38 518-980

Izvršni pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije


Telefonija:

+383 (0) 38 518-980

-

+383 (0) 38 518-933

Istražni odjel


Telefonija:

+383 (0) 38-518-940

-

+383 (0) 38-518-938

Odeljenje za prevenciju korupcije


Telefonija:

+383 (0) 38-518-964

Odjeljenje nadgledanja imovinske i podređene deklaracije


Telefonija:

+383 (0) 38-518-912

Odeljenje za sprječavanje sukoba interesa


Telefonija:

+383 (0) 38-518-961

-

+383 (0) 38-518-955

Odjeljenje za administraciju


Telefonija:

+383 (0) 38-518-406