''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

53 - Agjencia | AKK

Agencija

Lider


Biografija- Direktor Agjencije protiv Korupcije g. Yll Buleshkaj

Yll Buleshkaj rođen je u Istoku 17. februara 1979. godine. Osnovno i srednje obrazovanje je završio u rodnom mestu. Univerzitetske studije završio je u Odsjeku Političkih Nauka na Univerzitetu Prištine, dok master studije za Demokratizaciju i Ljudska Prava je završio na Univerzitetu Bolonje i Univerzitetu Sarajeva, specializujući se za Procese Izgradnje Država u Jugoistočnoj Evropi. Trenutno je doktorant iz oblasti Administracije i Javne Uprave na Univerzitetu Jugoistočne Evrope.

Yll Buleshkaj je stručnjak sa skoro 20 godina iskustva u dobrom upravljanju,  demokratizaciji, izbore, učešću javnosti u kreiranju politike i ljudskim pravima.

Pre nego što se pridružio u APK radio je kao Izvršni Direktor Kancelarije za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija u Centralnoj Izbornoj Komisiji.

Na Kosovu je radio kao menadžer u Helvetas-u, zamenik direktora Međunarodne Fondacije za Izborne Sisteme (IFES) na Kosovu, a ranije je bio na različitim pozicijama kao deo OEBS-a na Kosovu, kao i deo lokalnih NVO-a. On je doprineo razvoju samoregulacije medija, formalnih i neformalnih struktura za predstavljanje mladih, grupama manjinskih zajednica na Kosovu, podrške parlamentarnom razvoju, posebno razvoju grupa žena i omladinskih skupština, kao i nizu inicijativa javnih politika.

Yll Buleshkaj je služio u inostranstvu kao deo UN-a, IOM-a i UNDP-a u Jordanu, Avganistanu i Švedskoj uglavnom u oblasti izbora i demokratizacije.

Yll Buleshkaj se pridružio Agenciji protiv Korupcije 24. decembra 2021. godine, na petogodišnji mandat.

 

Kontakti

Tel:                              +383 (0) 38 518-980

Fax:                             +383 (0) 38 518-977