Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

43 - Agjencia | AKK

Agencija

Strategija agencije


Strategija rada Agencije zasniva se na tri glavna stuba koji pomažu u ispunjavanju dužnosti i odgovornosti koje proizilaze iz  Zakona o suzbijanju korupcije kao i u ostvarenju sledećeg:

  • Sprovođenje zakona u vezi dostavljanja informacija o korupciji kosovskim javnim tužiocima kao i sastavljanje novih zakona za realizaciju zakonskog okvira u toj oblasti;

  • Sprečavanje ili eliminacija slučajeva korupcije putem otkrivanja imovine viših zvaničnika, sprečavanje sukoba interesa i evidentiranje poklona u centralnim organima; i

  • Upoznavanje javne uprave i građana sa zakonskim okvirom i trenutnim mehanizmima za borbu protiv korupcije, kao i stručno usavršavanje radnika