Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

947 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


26 July 2010

Vizita studimore e zyrtarve të AKK-së në Mal të Zi

20 korrik 2010

Zyrtare të AKK-së kanë realizuar një vizitë studimore në Malin e Zi gjegjësisht në Komisionin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit,vizita ka pasur për qëllim, shkëmbimin e përvojave dhe forcimin bashkëpunimit rajonal,vizita është realizuar me 20-21 korrik.

Kthehu tek lajmet tjera