Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

38058 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


08 April 2019

Lista e zyrtarëve të lartë publik që nuk kanë respektuar afatin ligjor të deklarimit të pasurisë

Lista e zyrtarëve të lartë publik që nuk kanë respektuar afatin ligjor të deklarimit të pasurisë

Kthehu tek lajmet tjera