Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1215 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


24 June 2015

Ftesë për media dhe Organizatat e shoqërisë civile

Prishtinë, 24  qershor 2014 - Agjencia kundër korrupsionit fton  të gjitha mediat dhe organizatat e shoqërisë civile që të marrin pjesë në ceremoninë e hedhjes së shortit për kontrollin e plotë të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.

Bazuar r në Ligjin nr. 04/L-228 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për zyrtarët lartë publik, kontrollit të plotë të pasurisë së deklaruar nga ana e Agjencisë I nënshtrohen 20% -shi i numrit të përgjithshëm të listës së zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë e rregullt vjetore.

Ceremonia e hedhjes së shortit organizohet në  objektet e Agjencisë nesër më datë 25 qershor 2015 dhe fillon në ora 11:00

Agjencia kundër Korrupsionit gjendet në rrugën” Nazim Gafurri” Nr. 31 Prishtinë.

Kthehu tek lajmet tjera