Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1197 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


02 April 2015

AKK I adreson opinion Komunës së Gjilanit dhe MTI-së

Prishtinë, 2 prill 2015 - Agjencia kundër korrupsionit I adreso një Opinion Komunë së Gjilanit lidhur me tenderin me titull “Rurnizimi dhe Montimi I aparaturës digjitale për numërim, votim dhe lexim elektronik për sallën e re të Kuvendit”, si dhe Ministrisë së Tregëtisë dhe Industrisë në lidhje me tenderin , “ Mirëmbajtja dhe Servisimi I Pajisjeve teknologjike 

Opinioni adresuar Komunës së Gjilanit 

Opnioni adresuar Ministrisë së tregëtisë dhe Industrisë

Kthehu tek lajmet tjera