Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1185 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


26 February 2015

EULEX-i trajnon hetuesit e AKK-së mbi “Vërtetimin e qëllimit penal në rastet e korrupsionit”;

Prishtinë, 26 shkurt 2015 - Si pjesë e një moduli të projektit të paraqitur rishtazi nga EULEX-i i cili ka për qëllim që të plotësojë, kontribuojë dhe të mbështes mandatin e EULEX-it për monitorim, mentorim dhe këshillim dhe të sigurojë qëndrueshmëri për aktivitetet e misionit, Ekipi Anti-korrupsion i EULEX-it e ka organizuar një trajnim të specializuar njëditor me temën: “Vërtetimi i qëllimit penal në rastet e korrupsionit”. 

Trajnimi ishte mbajtur më 25 shkurt 2015, në të cilin kanë marrë pjesë pesëmbëdhjetë hetues nga Departamenti për Luftimin e Korrupsionit i Agjencisë Anti-korrupsion të Kosovës. 

Agjencia luan një rol kyç në zinxhirin anti-korrupsion të Kosovës: përveç rolit që ka në parandalimin e korrupsionit dhe mbikëqyrjen e instrumenteve për luftimin e korrupsionit, detyra e Agjencisë është të zhvillojë hetime paraprake në raste të dyshimit për korrupsion. 

Synimi i trajnimit ishte fuqizimi i kapaciteteve të stafit të Agjencisë për zhvillimin e hetimeve paraprake dhe përgatitjen e raporteve të mbështetura në hetime për prokuroritë. Pas analizës së plotë të mangësive në raportet për hetimet paraprake të paraqitura nga Agjencia për prokuroritë, EULEX-i ka organizuar një trajnim të fokusuar në atë se si të vërtetohet qëllimi penal në rastet e korrupsionit. 

“Ideja për këtë trajnim vjen nga EULEX-i dhe është një ide shumë e mirë të cilën e kemi mirëpritur sepse disa mangësi ishin identifikuar në raportet tona të cilat i kishim dorëzuar në prokurori. Veç kësaj, ne jemi pajtuar që të diskutojmë edhe me prokurorë për të dëgjuar edhe pikëpamjet e tyre për atë se si i shohin ata argumentet tona për vërtetimin e rasteve të lidhura me korrupsionin, “shpjegon Blerim Kelmendi, Drejtor i Departamentit të Agjencisë për Luftimin e Korrupsionit. 

Trajnimi është mbajtur nga prokurori i EULEX-it Cezary Michalczuk i cili ishte impresionuar nga përkushtimi i hetuesve, “Më gëzoi shumë pjesëmarrja aktive e zyrtarëve të AKK-së dhe niveli i diskutimit përmbajtësor qe ishte gjatë trajnimit. Çështja e qëllimit kriminal është me rëndësi kryesore për hetimet e rasteve të lidhura me korrupsionin dhe Agjencia i ka mjetet dhe potencialet për të qenë në gjendje të shpjegojë këtë element në raportet e veta të cilat i dorëzon në prokurori. Kjo detyrë nuk është veçanërisht e lehtë, por duhet të jetë gjithmonë e përfunduar nëse vërtetë dëshirojmë të kemi sukses në luftimin e korrupsionit në Kosovë.”

Drejtori i Departamentit të Agjencisë për Luftimin e Korrupsionit, e ka nënvizuar rëndësinë e trajnimit, “kjo është hera e parë që kemi një trajnim të këtillë. Gjithçka është duke shkuar shumë mirë dhe është duke i shërbyer qëllimit për zgjerimin e njohurive tona lidhur me rastet të cilat duhet të dorëzohen në prokurori. ” 

Ekipi Anti-korrupsion i EULEX-it do t'i shqyrtojë tutje rezultatet dhe ndikimin që ka pasur trajnimi me qëllim të organizimit të punëtorive të ngjashme gjatë muajve të ardhshëm.

Kthehu tek lajmet tjera