Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1183 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


18 February 2015

AKK I adreson opinion sqarues për konfliktitn e interesit kryetarit të Komunës së Leposaviqit

Prishtinë, 18 shkurt 2015 - Agjencia kundër Korrupsionit I është përgjigjur sot kryetarit të Komunës së Leposaviqit Dragan Jabllanoviq në kërkesën e tij adresuar AKK-së përkitazi me ofrimin e Këshillimit profesional për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik.
Z Jabllanoviq I është AKK-së për interpretim të situatës që ndërlidhet me zyrtarët e Komunës së Leposaviqit gjegjësisht me Këshilltarët Komunal se a mundën ata (Këshilltarët) gjatë mandatit të Këshilltarit të ushtrojnë edhe funksionin e tjera ekzekutive si: Drejtor I Drejtorisë komunale, Drejtor në ndërmarrje publike lokale, dhe të punësuar në administratën komunale. 

Agjencia ndërkaq në sqarimin e saj ka thënë se Ushtrimi I Funksionit publik si Anëtar I Kuvendit të komunës dhe Drejtor I ndonjë Drejtorie Komunale paraqet kufizim në ushtrimin e funksionit publik sipas kuadrit ligjor në fuqi. 

“Drejtorët komunal, drejtorët e institucioneve dhe ndërmarrjeve nën autoritetin e Komunës dhe nëpunësit civil të administratës së komunës nuk mund të jenë anëtar të Kuvendit të Republikës apo Kuvendit të Komunës ku ata punojnë”, thuhet në opinionin këshillues të AKK-së.

 

Shkarko dokumentin si pdf

Kthehu tek lajmet tjera