Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1127 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


26 February 2014

AKK- rekomandon Insititutin Gjyqësor të Kosovës anulimin e procedurave të prokurimit në tenderin “Pastrimi i Objektit”;

Agjencia kundër Korrupsion përmes opinionit rekomandon Institutin Gjyqësor të Kosovës , lidhur me procedurat e prokurimit nw tenderin “Pastrimi i Objektit”.Konsiderojmë se shkelje të tilla, nuk duhet lejuar në aktivitete të prokurimit, andaj Agjencia Kundër Korrupsionit rekomandon anulimin e kësaj procedure të prokurimit dhe kërkon që të shmangen praktika të tilla në të ardhmen

Shiko Opinionin

Kthehu tek lajmet tjera