Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1126 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


26 February 2014

AKK- rekomandon Sekretariatit të Këshillit Gjyësor të Kosovës të veprohet në mënyrë të drejtë për tenderin e servisimit dhe mirëmbajtjes së pajisjve të IT-së.

Agjencia kundër Korrupsion përmes opinionit rekomandon Sekretariatit Këshillit Gjyqësor të Kosovës , në lidhje me tenderin për - “Shërbimet e servisimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve të IT-së për SKGJK-ën dhe Gjykatat e të gjitha regjioneve të Kosovës së bashku me degë ” që të veprohet në mënyrë të drejtë gjatë tërë aktivitetit të prokurimit pa imponuar obligime të panevojshme ose pengesa për shërbyesit ose shërbyesit ose shërbyesit potencial.

Opinioni e gjeni të bashkangjitur këtu:

Kthehu tek lajmet tjera