Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1119 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


05 February 2014

Sot, ditë e mërkurë, 5 shkurt 2014, në sallën e Agjencisë kundër Korrupsionit në Prishtinë, po mbahet trajnimi për programin trajnues për kandidatet për gjyqtarë dhe prokuror në Republikën e Kosovës, të organizuar nga Instituti Gjyqësor i Kosovës – IGJK. Në mëngjes drejtori i AKK-së, z. Hasan PRETENI, mirëpriti të pranishmit në trajnim duke ju drejtuar me një fjali rasti. 
Në trajnim janë të inkuadruar 30 kandidat/e, prej të cilëve 19 janë kandidat për gjyqtar, dhe 11 janë kandidatë për prokuror. IGJK si organizatore e këtij trajnimi të 30 kandidateve, të cilët pritet që të jenë gjyqtar dhe prokuror të së nesërmes, zgjedhi që sot trajnimin ta mbajë në objektin e agjencisë, i cili trajnim në ditët e tjera do të vazhdoj nëpër objektet e institucioneve të tjera.

Kthehu tek lajmet tjera