Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1060 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


22 February 2013

Gjykatat nxjerrin nëntë aktvendime për mos deklaruesit e pasurisë

Prishtinë, 22 shkurt 2013 - Divizionet për Kundërvajtjeje të Gjykatave në Prishtinë, Mitrovice, Prizren e Gjilan kanë nxjerr aktvendime e tyre duke iu përgjigjur ankesave të Agjencisë kundër korrupsionit për sa i përket disa zyrtarëve të lartë publik të cilët nuk e kanë deklaruar pasurin e tyre sipas afateve ligjore që i përcakton Ligji për Deklarimin, Kontrollin dhe Prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.

Në vazhdim mund ti shkarkoni aktvendimet e gjykatave që kanë marr ndaj zyrtarëve të lartë publik 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore –Divizioni për Kundërvajtjeje në Prishtinë ndaj Besa Halimi Zagragja Inspektore e arsimit, këshilltare Komunale e Komunës së Prishtinës.

Aktvendimi i Gjykatës Themelore të Prizrenit-Dega në Suharekë Divizioni për Kundërvajtjeje ndaj Ilirian Bytyqit Drejtor i Inspeksionit dhe Administratës në Komunën e Suharekës 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Divizioni për Kundërvajtjeje ndaj zyrtarit Nexhat Dedia Këshilltar në Asamblenë Komunale në Mitrovicë 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan- Divizioni për Kundërvajtjeje ndaj zyrtarit Novica Shoshiq Këshilltar Komunal në KK të Parteshit 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren-Divizioni për Kundërvajtjeje ndaj Xhelal Canzima Anëtar i Bordit të Kompanisë Rajonale “Eko Hixhena”. 


Aktvendimi i Gjykatës Themelore-Divizioni për Kundërvajtje në Prishtinë ndaj zyrtares Virgjinja Dumnica 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore-Divizioni për Kundërvajtje në Prishtinë, ndaj Naser Osmanit Deputet në Kuvendin e republikës së Kosovës 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Divizioni kundërvajtës ndaj Nikolla Dimitrievic Këshilltar Komunal në KK të Parteshit 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren-Divizioni për Kundërvajtjeje ndaj Tafil Krasniqit anëtar i bordit të kompanisë rajonale “Eko Hidrogjeni” në Prizren

Kthehu tek lajmet tjera