Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1057 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


07 February 2013

Njoftim

Agjencia kundër Korrupsionit organizon trajnim me të gjithë zyrtarët (pikat kontaktuese) të Institucioneve të Republikës së Kosovës për të siguruar një proces më efikas të deklarimit të rregullt vjetor të pasurisë.

Procesi i deklarimit vjetor të pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik i cili bëhet mbi bazën e Ligjit për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e pasurisë dhe të Dhuratave fillon më 01 deri më 31 mars të këtij viti.

AKK inkurajon të gjithë zyrtarët e institucioneve të cilët janë pika kontakti për këtë proces që të ndjekin këtë trajnim në mënyrë që procesi i deklarimit të pasurisë të shkojë mirë dhe të përmbyllet me sukses. 

Trajnimi i pikave kontaktuese fillon nga data 12 deri më 14 shkurt 2013

Kthehu tek lajmet tjera