Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1038 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


24 October 2012

Gjashtë zyrtar i shmangen konfliktit të interesit

Prishtinë, 23 tetor 2012 - Agjencia Kundër Korrupsionit ka marr vendim për mbylljen e tetë rasteve të konfliktit të interesit pasi që gjashtë zyrtarët e lartë publik i janë shmangur këtij konflikti dhe në dy raste AKK nuk gjeti prova të mjaftueshme që dëshmonin se ata zyrtarë janë në konflikt interesi.

Për secilin rast Agjencia ka ndjekur procedurat e rregullta të marrjes së informacionit në lidhje me bizneset private të zyrtarëve të lartë publik si dhe analizimi i tyre nëse detyrat dhe përgjegjësit në ato biznese ishin në mos pajtueshmëri ne Ligjin e Konfliktit të Interesit për Personat e Lartë Publik.

Më poshtë shkarkoni dokumentet si pdf ku janë vendimeve me emrat e zyrtarëve të lartë të trajtuar nga AKK-ja 

Vendimi për z. Shukri Buja/Kryetar i Komunës së Lipjanit 
Vendimi për z. Avni Salihu/Dekan në Fakultetin e Shkencave Teknike-Mitrovicë
Vendimi për z. Sylen Vranica/ Drejtor i Klinikës Neurologjike në QKUK
Vendimi për z. Ruzhdi Morina/Kryeshef i Ndërmarrjes Publike “TRAINKOS.SH.A”
Vendimi për z. Hanefi Muharremi/Anëtar i Bordit të Drejtorëve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës
Vendimi për znj. Eljena Naka/Sekretare e Përgjithshme në Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë
Vendimi për z. Betim Berisha /Këshilltar në Kuvendin Komunal të Drenasit
Vendimi për z. Arben Bilalli/Drejtor i Administratës dhe Financave në KPM

Kthehu tek lajmet tjera