Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1033 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


20 September 2012

Dy zyrtar i shmangen Konfliktit të interesit

Afrim Maxhuni Drejtor i departamentit të Prokurimit dhe Kontratave në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, dhe Adem Sallauka Drejtor i programit në Universitetin e Prizreni i janë përgjigjur pozitivisht kërkesave të Agjencisë për shmangien nga konflikti i interesit.

 

Rasti i parë kishte të bënte me një biznes privat të z Maxhuni, dhe që sipas ligjit për konflikti e interesit ai konsiderohej si konflikt i mundshëm i interesit.

 

Mirëpo pasi z Maxhuni ishte në Agjenci dhe mori shpjegimet e duhura për mos pajtueshmërinë në mes pozicionit publik dhe menaxherit të biznesit privat, ai ka vepruar komfor ligjit në fuqi duke e mbyllur kështu tërsishtë biznesin e tij. Këtë e ka dëshmuar edhe me dokumentin e ofruar nga ARBK-ja ku dëshmohet se biznesi i tij “N.T.SH AA-HD është shuar.

 

E njëjta gjë ka ndodhur edhe me z Sallauka i Agjencisë i ka ofruar dokumentin e shuarjes vullnetare të biznesit të tij.

Vendimi për z Afrim Maxhuni

Vendimi për z. Adem Sallauka

Kthehu tek lajmet tjera