Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1023 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


18 June 2012

Pesëmbëdhjetë zyrtar të lartë i shmangen konfliktit të interesit

Prishtinë, 18 qershor – Pesëmbëdhjetë zyrtarë të lartë publik i janë përgjigjur pozitivisht kërkesave të Agjencisë kundër korrupsionit për të t' iu shmangur konfliktit të interesit në të cilën ndodheshin duke ushtruar kështu paralelisht funksionin publik dhe udhëhequr biznese private, gjë e cila ndalohet me Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.


Zyrtarët e lartë të cilët pas kërkesës së Agjencisë kanë hequr dorë nga menaxhimi i bizneseve të tyre duke respektuar kështu Ligjin për Parandalimin e konfliktit të interesit janë:
Rexhep Rudari- Drejtor i Departamentit të Administratës Qendrore në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Trim Shala –Menaxher i Marrëdhënieve me Klientë në Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, Ilaz Poroshtica, Kryeshef i Departamentit të Kirurgjisë në Spitalin Rajonal të Gjilanit, Teuta Haxhiu, Deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës, Shkumbin Kastrati U.D i Drejtorit të Departamentit të Regjistrimit të Gjendjes Civile në Ministrin e Punëve të Brendshme, Leonard Shehu, Anëtar i Bordit të Drejtorive në Kompaninë Regjionale të Ujësjellësit “Radoniqi”- Gjakovë, Veton Firzi, Sekretari i Përhershëm në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Elvis Pista, Këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Liridon Dalipi, Drejtor i Departamentit Ligjor Komisioni i Pavarura për Media, Ferit Idrizi, Kryesues i Kuvendit Komunal në Vushtrri, Fatos Berisha, Drejtor i Qëndrese Kinematografike të Kosovës, Sylejman Metushi, Drejtor i Spitalit Regjional - Ferizaj, Naser Bajraktari, Drejtor i Departamentit të ujërave në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Gjelosh Gojani, Anëtar i Bordit të Drejtorëve në “KUR-HIDRODRINI”-Pejë, Mentor Hoxhaj, Zëvendës Mbikëqyrës Kryesor shtetëror, - Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

Pasi të gjithë zyrtarët e lartë përmendur kanë respektuar afatet ligjore për shmangien e Konfliktit të interesit dhe iu janë shmangur atij, Agjencia ka marr vendime përmbyllëse për secilin rast.
Në vazhdim gjeni në formatin PDF të gjitha vendimet së bashku me arsyetimet e Agjencisë për secilin rast:

Vendimi për Rexhep Rudari - Drejtor i Departamentit të Administratës Qendrore në Ministrinë e Punëve të Brendëshme;
Vendimi për Trim Shala –Menaxher i Marrëdhënieve me Klientë në Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës; 
Vendimi për Ilaz Poroshtica, Kryeshef i Departamentit të Kirurgjisë në Spitalin Rajonal të Gjilanit; 
Vendimi për Teuta Haxhiu, Deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës; 
Vendimi për Shkumbin Kastrati U.D i Drejtorit të Departamentit të Regjistrimit të Gjendëjes Civile në Ministrin e Punëve të Brendëshme; 
Vendimi për Leonard Shehu, Anëtar i Bordit të Drejtorive në Kompanin Regjionale të Ujësjellësit “Radoniqi”- Gjakovë; 
Vendimi për Veton Firzi, Sekretari i Përhershëm në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; 
Vendimi për Elvis Pista, Këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale;
Vendimi për Liridon Dalipi, Drejtor i Departamentit Ligjor Komisioni i Pavarura për Media;
Vendimi për Ferit Idrizi, Kryesues i Kuvendit Komunal në Vushtrri; 
Vendimi për Fatos Berisha, Drejtor i Qëndrese Kinematografike të Kosovës;
Vendimi për Sylejman Metushi, Drejtor i Spitalit Regjional - Ferizaj;
Vendimi për Naser Bajraktari, Drejtor i Departamentit të Ujërave në Ministrinë e Mjdesit dhe Planifikimit Hapësinor; 
Vendimi për Gjelosh Gojani, Anëtar i Bordit të Drejtorëve në “KUR-HIDRODRINI”-Pejë, 
Mentor Hoxhaj, Zëvendës Mbikëqyrës Kryesor Shtetëror , - Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Kthehu tek lajmet tjera