Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2992 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


01 November 2013

Vizita e delegacionit të Komisionit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit nga Mali i Zi /Selia e AKK-se, 31 Tetor 2013