Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2991 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


05 August 2013

Takimi I drejtorit të AKK-së Z. Hasan Preteni me kryesuesin e Divizionit Fuqizues të EULEX-it , z. Peter Bach