Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2988 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


24 July 2013

Pamje nga samiti vjetor anti korrupsion I organizuar nga International Association of Anti-Corruption Authorties (IAACA), mbajtur nga 20-26 qershor 2013 që është mbajtur në qytetin Jinan në Kinë