Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2985 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


24 July 2013

Vizita e Delegacionit të AKK-së në Akademinë kundër Korrupsionit në Vjenë/Austri