''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

2968 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


01 November 2012

Gjatë Konferencës së gjashtë vjetore të Mbledhjes së përgjithshme të Asociacionit të Autoriteteve Ndërkombëtare për Anti Korrupsion