Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2960 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


05 January 2010

Drejtori i AKK-se z. Hasan Preteni me homolog nga Tajlana dhe Koreia