Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2957 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


05 January 2010

Z. Preteni ne konferencen e anti korrupsionit ne Katar