Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2952 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


05 January 2010

Drejtori i AKK-se z Hasan Preteni me homologun e tij nga Japonia